Loading...

Trænings udvikling…


Når vi træner har de fleste et mål med deres træning, dette mål kan så være mere eller mindre skarpt defineret. Men hvorledes udvikler vi os bedst muligt mod dette mål, og hvad gør vi, hvis vi på et tidspunkt står lidt i stampe med vores udvikling.

 

Dette er selvfølgelig ikke et sort/hvidt spørgsmål og der findes ikke noget entydigt svar. Svaret skal findes i en række forskellige parametre, som hver især skal holdes op imod de andre, disse nøgle parametrene er:

  • trænings mængde & intensitet,
  • trænings kontinuitet,
  • kost,
  • væske,
  • søvn og hvile

(ikke nævnt i prioriteret rækkefølge)

 

Skader er selvfølgelig også en væsentlig faktor i det store billede, personligt tænker jeg skader ind under trænings kontinuitet. For bliver man skadet, er der et brud i kontinuiteten.

Stiller vi de 5 parametre op som vist i skemaet her, samt angiver i hvor høj grad vi har fokus/prioritet på de enkelte punkter, kan vi ret hurtig få et ganske fint billede af, om vores træning er holistisk eller har en slagside.

 

I eksemplet her er der relativ stor fokus på mængde og intensitet, en rimelig fokus på væske mens der stort set intet fokus er på søvn, kost og kontinuitet.

 

Denne lave, eller fraværende fokus, kan have en række negative konsekvenser på trænings udbyttet.

 

Dette eksempel er – desværre – en ofte set fordeling/fokusering mellem disse parametre. Ofte er det ikke af ond vilje, men slet og ret manglende forståelse for vigtigheden af det samlede billede.

 

Hvor tit har man ikke hørt følgende sagt;

>Jeg syntes simpelthen ikke jeg har flyttet mig, rent performance mæssigt, de sidste par måneder, så jeg har lige smidt et ekstra løbe pas om ugen ind i træningsplanen... <

 

Det er blot ikke under selve træningen vi bliver stærkere, bedre eller hurtigere… det sker under den efterfølgende restitution.

 

En smartere måde at ansku en stilstand i træningen kunne, med fordel, tage udgangspunkt i et skema som ovenstående. Jo mere ligeligt ens fokus er, jo mere helheds orienteret vil ens træning være. Sikkert er det, at disse 5 parametre påvirker hinanden positivt – og negativt – alt efter fokus.

 

God træning
Jannik